(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2022 do Viễn thông Tây Ninh - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ủy quyền như sau:

Tên/ địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: Số 6/4 Phố Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tên/ địa chỉ người có tài sản đấu giá: Viễn thông Tây Ninh - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Địa chỉ: Số 01 Phạm Công Khiêm, khu phố 1, Phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tài sản đấu giá: Cáp đồng không còn sử dụng của Viễn thông Tây Ninh. Khối lượng: 170.455 m cáp đồng các loại từ từ 10 x 2 x 0,5 đến 600 x 2 x 0,4/ x 0,5 (chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm).

Giá khởi điểm: 6.988.075.000đồng (sáu tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, không trăm bảy mươi lăm ngàn đồng). Giá đã bao gồm thuế GTGT.

Tiền đặt trước: 1.397.000.000 đồng (một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính ngày 16/6/2022 đến ngày 21/6/2022. Địa điểm: Kho Viễn thông Tây Ninh. Địa chỉ: Số 01 Phạm Công Khiêm, khu phố 1, Phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian, địa điểm bán/ nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00, ngày 13/6/2022 đến 18 giờ 00, ngày 22/6/2022 (làm việc ngày Thứ 7) tại trang đấu giá trực tuyến https: //daugiabtn.com hoặc Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam và Văn phòng chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, số 6/5 Phạm Văn Hai, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ khách hàng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/6, 23/6 và đến 18 giờ 00 ngày 24/6/2022.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến, theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 09 giờ 15 đến 10 giờ 15, ngày 25/6/2022 tại trang đấu giá trực tuyến (daugiabtn.com) của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam.