(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2021 do Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 25/6/2021, đấu giá vật tư hỏng thải tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1