(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đợt 1, năm 2021

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang (Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên (Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đợt 1, năm 2021, gồm: 13 lô đất, cụ thể:

Ngày 25/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang ảnh 1

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

* Tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản số 113000181645 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại ngân hàng Vietinbank CN tỉnh Tuyên Quang từ ngày 22/6/2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày 24/6/2021.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian: Ngày 17/6/2021 và ngày 18/6/2021.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian niêm yết công khai; thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

- Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 28/5/2021 đến ngày 24/6/2021.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: (Trong giờ hành chính)

+ Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Từ ngày 28/5/2021 đến ngày 18/6/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

+ Trực bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trực tiếp từ 08giờ 00phút, ngày 21/6/2021 đến 16giờ 00phút, ngày 22/6/2021 tại trụ sở Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên (Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Từ ngày 28/5/2021 đến ngày 18/6/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

+ Trực nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trực tiếp từ 08giờ 00phút, ngày 21/6/2021 đến 16giờ 15phút, ngày 22/6/2021 tại trụ sở Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên (Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân, hộ gia đình quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký đấu giá thông qua mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa và nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Phiếu trả giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu (Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm trong việc ký tại các mép phong bì đựng phiếu trả giá).

- Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính: Bằng hình thức chuyển phát nhanh, nhận từ ngày 28/5/2021 đến 11 giờ 00 phút, ngày 22/6/2021 (Chậm nhất đến 11 giờ 00 phút, ngày 22/6/2021 Trung tâm ký nhận phiếu trả giá của đơn vị bưu chính). Khách hàng chủ động liên hệ với Trung tâm để xác nhận Phiếu trả giá của mình (Ngoài bì thư ghi phiếu trả giá gián tiếp).

Địa chỉ nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

- Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Từ ngày 28/5/2021 đến ngày 18/6/2021.

- Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên (Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang): Từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/6/2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày 22/6/2021.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả.

- Thời gian: Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 25/6/2021.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên (Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.