(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông. Địa chỉ: Đường Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 208, tờ bản đồ số 16, diện tích đo đạc thực tế 1.126m2 (trong đó: đất ở 300m2, đất trồng cây lâu năm 826m2), tăng 48m2 so với diện tích được cấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 578277 do UBND huyện Chư Prông cấp ngày 10/01/2001. Địa chỉ thửa đất: Xã Ia Pia (nay là thôn Bình Nguyên, xã Ia Pia), huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Công trình xây dựng: 01 nhà tạm: Có diện tích 106,14m2; mái hiên: Có diện tích 16,64m2; nhà vệ sinh độc lập: Có diện tích 1,8m2; 01 giếng đào: Đường kính 1,5m, sâu 17m.

Cây trồng trên đất: Xoài: 05 cây kinh doanh năm 6-16; Vú sữa: 01 cây đang thu hoạch tốt; Chanh: 02 cây kiến thiết cơ bản năm 4; Ổi: 02 cây kinh doanh năm 1-4; Mít: 03 cây kinh doanh năm 06-16; Điều: 04 cây đang thu hoạch tốt; Xoan: 04 cây kinh doanh năm 6-16; Thanh Long: 11 cây kinh doanh năm 1-5; Na: 01 cây trồng 2-3 năm; Khế: 01 cây kinh doanh năm 1-15; Chuối: 03 bụi có từ 2-3 cây; Tre: 01 bụi đang thu hoạch tốt; Cà phê: 04 cây đang kinh doanh; Tiêu: 02 bụi đang thu hoạch tốt; Xanh: 02 cây trồng từ 1-5 năm.

Tài sản kê biên của ông Võ Tin do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông chuyển giao bán tài sản.

2. Nơi có tài sản: Xã Ia Pia (nay là thôn Bình Nguyên, xã Ia Pia), huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

3. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

4. Giá khởi điểm: 472.308.049 đồng (Bốn trăm bảy mươi hai triệu ba trăm lẻ tám nghìn không trăm bốn mươi chín đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 22/6/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 22/6/2021 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

7. Tiền đặt trước: 47.000.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 22/6/2021; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

10. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 25/6/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.