(BĐT) -Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2020 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 7, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Vào lúc 8h00 ngày 25/06/2020. Tại hội trường UBND thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 22/06/2020 ( 22 lô đất khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Huệ, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 22/06/2020. Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh hoặc Tại Ngân hàng nông nghiêp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ( Số 01 đường Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh) vào các ngày 18,19,22/06/2020 (trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc bán hồ sơ đến hết 16h00 ngày 22/06/2020.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá đấu giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá vào ngày 22/06/2020 ( Buổi sáng bắt đầu vào lúc 08h00 đến 11h00 và buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h30 ) tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 7, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng). Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đến hết 16h30 ngày 22/06/2020.

7. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: (Chi tiết các lô đất khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Huệ, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng cụ thể bao gồm)

Ngày 25/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 25/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 2

Tổng giá khởi điểm: 19.029.450.000 đồng

Bằng chữ: Mười chín tỷ, không trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

Khách hàng nộp tiền ký quỹ vào ngày 18,19,22/06/2020 ( trong giờ hành chính) tại Ngân hàng nông nghiêp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ( Số 01 đường Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh). Số tài khoản: 3903 201 004 009. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h00 ngày 22/06/2020.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

* Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo )

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Phí hồ sơ người tham gia

- Giấy ủy quyền (nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Số điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989.