(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long chi nhánh tại Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2020 do Phòng cảnh sát Môi trường công an tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Tên đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long.

- Địa chỉ: số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ chi nhánh tại Vĩnh Long: số 68/18C Phó Cơ Điều Phường 03 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

Tên đơn vị có tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Phòng cảnh sát Môi trường công an tỉnh Vĩnh Long.

- Địa chỉ: số 80 ấp Long Hưng xã Thanh Đức huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản đấu giá:

Tài sản 1: cát san lấp, khối lượng 721,5m3.

Địa điểm xem tài sản: ấp Thanh Mỹ 1 xã Thanh Đức huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long.

Tài sản 2: cát sông, khối lượng 132,86m3.

Địa điểm xem tài sản: ấp Vàm An xã Quới An huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

3. Giá khởi điểm tài sản:

- Tài sản 1: 47.475.000 đồng

- Tài sản 2: 10.182.000 đồng

4. Thời gian bán, nhận và hoàn thiện thủ tục đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 15 giờ ngày 22/06/2020 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian hướng dẫn xem tài sản: ngày 17/06/2020 và 18/06/2020 (trong giờ hành chính)

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 19/06/2020, ngày 20/06/2020 và đến 15 giờ ngày 22/06/2020 (trong giờ hành chính)

7. Ngày đấu giá: 9 giờ 00 phút, ngày 25/06/2020.

8. Địa điểm bán hồ sơ và đấu giá tại: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long tại Vĩnh Long số 68/18C Phó Cơ Điều phường 03 TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

Tài sản 1: 100.000đ/hồ sơ; tài sản 2: 50.000đ/hồ sơ

10. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.

11. Phương thức trả giá: trả giá lên.

12. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm/1 tài sản.

13. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Những người được phép tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký mua tài sản đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký mua tài sản có thể ủy quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và tuân theo quy định pháp luật về xác lập văn bản ủy quyền.

Tổ chức, hộ kinh doanh tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp hoặc 01 (một) người được ủy quyền hợp pháp tham dự đấu giá.

Những người không được phép tham gia đấu giá:

Những người làm việc trong Công ty Cửu Long, cha mẹ, vợ chồng hoặc con của những người đó.

Những người trực tiếp giám định tài sản đấu giá, cha mẹ, vợ chồng, con của người đó.

Những người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều kiện tham gia đấu giá:

Phải có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường theo luật định.

Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng: cát, đá, xi măng theo qui định của pháp luật

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0270 3896679 hoặc 090 3030230 gặp Thuấn để biết thêm chi tiết