(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá thanh lý một số xe ôtô đã qua sử dụng vào ngày 25/6/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá, chất lượng tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá (đăng ký và tổ chức đấu giá từng xe): 

Ngày 25/6/2020, đấu giá 3 xe ô tô các loại tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

2. Nơi có tài sản đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Nơi có tài sản đấu giá: Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, số 64 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế; Chi cục Thuế khu vực Hương Điền (Chi Cục Thuế Phong Điền cũ. Địa chỉ: 48 Văn Lang, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế); Chi cục Thuế khu vực Hương Điền (Chi Cục Thuế Quảng Điền cũ; Địa chỉ: 168 Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế).

b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Đăng ký xe ô tô số A0015124 ngày 10/11/2003 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Đăng ký xe ô tô số A0015142 ngày 11/11/2003 của Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Đăng ký xe ô tô số A0015149 ngày 20/11/2003 của Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, thời hạn nộp tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 150.000 đồng/hồ sơ/xe có giá khởi điểm dưới 100.000.000 đồng.

- 200.000 đồng/hồ sơ/xe có giá khởi điểm trên 100.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 22/6/2020 đến 17 giờ 00 ngày 24/6/2020 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 24/6/2020).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính vào ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2020 tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, số 64 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế; Chi cục Thuế khu vực Hương Điền (Chi Cục Thuế Phong Điền cũ. Địa chỉ: 48 Văn Lang, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế); Chi cục Thuế khu vực Hương Điền (Chi Cục Thuế Quảng Điền cũ; Địa chỉ: 168 Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế). Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 15/6/2020 để được hướng dẫn xem tài sản.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 22/6/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 22/6/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 ngày 25/6/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3848526./.