(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Anh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/5/2022 do UBND huyện Hoằng Hóa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Minh Anh

Địa chỉ: số 124 khu liền kề Bào Ngoại, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0903434727

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Hoằng Hóa

Địa chỉ: Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 25/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 20/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 23/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 05/05/2022 - 17:00 22/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Thông báo số 13/TB-BĐG ngày 04/5/2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Minh Anh

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:00 25/05/2022

Địa điểm: Công sở UBND xã Hoằng Lộc

Ngày 25/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 25/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 25/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4