(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/5/2021 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank ) Chi nhánh Bình Thuận ủy quyền như sau:
Ngày 25/5/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Melon tại Vietinbank Chi nhánh Bình Thuận ảnh 1