(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/5/2021 như sau:

1. Tổ chức đấu giá cho thuê tài sản: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang.

Địa chỉ: số 34 Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3725.209

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Địa chỉ: số 34 Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3725.209; Email: bvdkcaungang@gmail.com.

Người đại diện: Đỗ Văn Mịnh, chức vụ: Giám đốc.

3. Tên tài sản:

+ Cho thuê mặt bằng nhà xe bệnh nhân: nhà tiền chế diện tích: 200m2.

+ Cho thuê căn tin bệnh viện: nhà tiền chế, diện tích 100m2.

+ Cho thuê dịch vụ thuê ghế bố nhà tiền chế, diện tích 40m2.

4. Thời gia, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 29/4/2021 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang, số 34 Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến ngày 24/5/2021, Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nhận và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Phòng Hành chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang (trong giờ hành chính), số 34 Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

6. Giá khởi điểm:

+ Nhà xe bệnh nhân: 50.000.000 đồng/tháng (600.000.000 đồng/năm).

+ Căn tin bệnh viện: 48.000.000 đồng/tháng (576.000.000 đồng/năm).

+ Ghế bố: 30.000.000 đồng/tháng (360.000.000 đồng/năm).

7. Tiền mua hồ sơ:

- Mức 200.000 đồng/bộ đối với ghế bố.

- Mức 500.000 đồng/bộ đối với nhà xe, căn tin.

8. Tiền đặt trước: Không yêu cầu, chỉ áp dụng trong trường hợp trúng giá phải nộp tiền trước giá trị bằng một tháng cho thuê.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày đăng thông báo đến ngày 24/5/2021.

- Địa điểm: tại phòng Hành chính- Tổ chức Bệnh viện. số 34 Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3725.209.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật (Quy định tại Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH 14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội).

+ Cách thức đăng ký: Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân và sổ Hộ khẩu (nếu là cá nhân) hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật và Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).

+ Trả phí hồ sơ.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25/5/2021.

- Địa điểm: Hội trường lớn Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang, số 34 Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

11. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách mở báo giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một vòng đấu, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.