(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/5/2020 do Bệnh viện phổi tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền thuê tài sản công của bệnh viện phổi tỉnh Nam Định (địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch- phường Lộc Hạ- TP Nam Định- tỉnh Nam Định)

- Tên tài sản: Quyền thuê sử dụng 01 nhà quầy thuốc 01 phòng tầng 1 thuộc khoa khám bệnh với diện tích xây dựng là 36m2, diện tích sàn sử dụng 36m2 của bệnh viện phổi tỉnh Nam Định, giá trị theo sổ sách kế toán: nguyên giá: 320.658.000 đ, giá trị còn lại: 152.280.000 đ (chiếm tỷ lệ so với tổng nguyên giá tài sản: 0,49%), mục đích thuê tài sản: làm quầy bán thuốc. Thời gian thuê là 5 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch- phường Lộc Hạ- TP Nam Định- tỉnh Nam Định

- Giá khởi điểm thuê tài sản: 2.250.000 đ/tháng tương đương 6.750.000 đ/quý (Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng trên tháng tương đương sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng trên quý)

Người trúng đấu giá sẽ trả tiền thuê tài sản theo quý

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 22/5/2020 (Trong ngày, giờ hành chính).

- Thời hạn xem tài sản: Ngày 20, 21/5/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 20, 21, 22/5/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 1.000.000 đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đ/01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên, bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ ngày 25/5/2020

- Địa điểm đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (số 325 Trường Chinh, TP Nam Định, sđt: 02283.836.335).