(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2022 do TPBank ủy quyền như sau:
Ngày 25/4/2022, đấu giá căn hộ chung cư tại quận Hoàng Mai, Hà Nội ảnh 1