(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt.

Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh.

Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm và tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

3.1 Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Khu đô thị Tây Nam Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Hồ Xá: 12 lô đất;

- Khu dân cư khóm Vĩnh Bắc, thị trấn Hồ Xá: 11 lô đất;

- Khu dân cư Thôn Tây 2, xã Vĩnh Tú: 04 lô đất;

- Điểm dân cư thôn Lâm Cao, xã Vĩnh Lâm: 01 lô đất;

- Các lô đất thuộc Kho lương thực của Công ty TNHH MTV Lương thực Quảng Trị (cũ), thị trấn Hồ Xá: 02 lô đất.

3.2 Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm từ: Từ 350.000.000 đồng đến 1.947.000.000 đồng/lô đất.

3.3 Tiền đặt trước:

- Lô đất có giá khởi điểm từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: 50 triệu đồng/hồ sơ/lô đất;

- Lô đất có giá khởi điểm từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: 100 triệu đồng/hồ sơ/lô đất;

- Lô đất có giá khởi điểm từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng: 150 triệu đồng/hồ sơ/lô đất.

4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) tham gia đấu giá: Từ ngày 08/04/2021 đến ngày 22/04/2021 (trong giờ hành chính), trong đó:

- Từ ngày 08/04/2021 đến ngày 19/04/2021: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt.

- Ngày 20/04/2021 và ngày 22/04/2021: Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 20/04/2021 và ngày 22/04/2021 (trong giờ hành chính; Khách hàng có thể nộp trước thời gian trên vì lý do cá nhân)

- Địa điểm: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 0771.000.000.909 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Quảng Trị của Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt (trong giờ hành chính).

- Điều kiện:

+ Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND (bản sao hợp lệ hoặc bản photo có bản gốc để đối chiếu).

+ Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty).

+ Mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (công bố giá):

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 25/04/2021.

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

Vậy, Công ty thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0905.434.909.