(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2021 do UBND huyện Thanh Miện ủy quyền như sau:
Ngày 25/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương ảnh 1