(BĐT) -Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội vào ngày 25/04/2020 bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên cụ thể như sau:

I. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí mua hồ sơ đấu giá:

1. Khu Tam Quan, thôn Nam Phú, xã Nam Phong: Gồm 16 thửa đất, chia làm 03 lô, cụ thể:

- Lô 1: 03 thửa đất: Thửa đất 01 đến thửa 03. Diện tích từ 86,63 – 92,13 m2/thửa. Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/thửa. Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 thửa.

- Lô 2: 07 thửa đất: Từ thửa 04 đến thửa 07; từ thửa 10 đến thửa 12. Diện tích: 90,00 – 148,64 m2/thửa. Giá khởi điểm: 4.500.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/thửa. Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 thửa.

- Lô 3: 06 thửa đất: Từ thửa 08 đến thửa 09; từ thửa 13 đến thửa 16. Diện tích: 86,63 – 93,13 m2/thửa. Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/thửa. Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 thửa.

2. Khu đường vào Trường cấp III, thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, cụ thể: Gồm 02 thửa đất: Thửa 17 và 18. Diện tích: 102,0 m2/thửa. Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 125.000.000 đồng/thửa. Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 thửa.

3. Khu Trung hộ xóm II, thôn Đồng Phố, xã Tân Dân: Gồm 06 thửa đất, chia làm 02 lô, cụ thể: 

- Lô 1: 05 thửa đất: Thửa 08 đến thửa 09; từ thừa 11 đến thửa 13. Diện tích từ 96,00 – 100,8 m2/thửa. Giá khởi điểm: 3.700.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/thửa. Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 thửa.

- Lô 2: 01 thửa đất: Thửa 26. Diện tích: 102,4 m2/thửa. Giá khởi điểm: 2.700.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/thửa. Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 thửa.

4. Khu Trung hộ xóm III, thôn Đồng Phố, xã Tân Dân: Gồm 06 thửa đất, chia làm 02 lô, cụ thể:

- Lô 1: 04 thửa đất: Thửa 07, thửa 10 đến thửa 12. Diện tích 96,00 m2/thửa. Giá khởi điểm: 3.700.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/thửa. Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 thửa.

- Lô 2: 02 Thửa đất: Thửa 30, thửa 31. Diện tích từ 112,9 – 116,1 m2/thửa. Giá khởi điểm: 2.700.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/thửa. Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 thửa.

II. Địa điểm, thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa.

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ 30/03/2020 đến 17h00”, ngày 23/04/2020 (trong giờ hành chính) cụ thể:

+ Tại trụ sở tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên vào các ngày 30/03/2020 và các ngày 03, 06, 09, 13, 16, 20, 21, 22, 23/04/2020.

+ Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Minh từ ngày 30/03/2020 đến 17h00”, ngày 23/04/2020.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/04/2020 đến 17h00”, ngày 23/04/2020 (trong giờ hành chính). Nộp trực tiếp bằng tiền mặt cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Minh hoặc chuyển vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Minh, số tài khoản: 173999631 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Kinh Đô – PGD Hà Thành.

- Thời gian thăm thực địa: Ngày 21/04/2020 và ngày 22/04/2020 (buổi chiều từ 15h00’’ - 17h00’’).

III. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian: 07h30’’, ngày 25/04/2020 tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao chính, trị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Điện thoại: 0948.612.662 hoặc Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh. Trụ sở: Số 9 ngách 57, ngõ 322 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0915.512.295.