(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2019 do Phòng Tài Chính – Kế Hoạch thành phố Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch thành phố Bạc Liêu.

Địa chỉ: số 106, đường Bà Triệu, Khóm 4, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

Số vật liệu thanh lý, hóa giá dãy 04 phòng học trệt của Trường tiểu học Thuận Hòa 1 (nay là Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo), Tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, đường Liên tỉnh lộ 38, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể như sau:

- Bitton: 48 m3; Gỗ: 03m3; Tol lạnh màu: 293md (khổ 1,07m); Sắt: 491kg (chỉ tính phần nổi phía trên)

- Cửa: Cửa đi 02 cánh (1,4m x 2,2m ): 04 bộ; Cửa sổ khung sắt 02 cánh (1m x 2,1m ): 08 bộ; Khung sắt của cửa sổ (1m x 1,2m): 08 cái; Trần la phông phẳng: 195,81m2.

Công văn số 210/UBND-TH ngày 16/01/2019 của UBND thành phố Bạc Liêu về việc thanh lý, hóa giá dãy 04 phòng học trệt của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TH Thuận Hòa 1 cũ), xã Vĩnh Trạch (hạng mục xây dựng 08 phòng chức năng + thiết bị)

4. Giá khởi điểm: 30.621.000 đồng (Ba mươi triệu, sáu trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/4/2019 đến 17 giờ ngày 22/4/2019 tại nơi tài sản tọa lạc.

6. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng nộp ngày 22; 23; 24/4/2019

7. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/4/2019 đến 17 giờ ngày 22/4/2019tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 25/4/2019.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.