(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 25/4/2019 do BQL dự án và phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình ủy quyền như sau:
Ngày 25/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 25/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2