(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2019 do Agribank- Chi nhánh huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998168 ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank- Chi nhánh huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc II, Km số 10, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 332433, thửa đất số 113.1, tờ bản đồ số 13, diện tích 500,0m2 (Đất ở 100,0m2, đất trồng cây lâu năm khác 400,0m2), do UBND huyện Sông Lô cấp ngày 02/06/2010 cho bà Bùi Thị Thanh Minh, tại Khu vực Cổng Cái, thôn Chiến Thắng, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

1.2. Giá khởi điểm: 520.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi triệu đồng chẵn), Mức giá khởi điểm tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 19, 20/04/2019, tại tại Khu vực Cổng Cái, thôn Chiến Thắng, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 22/04/2019, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 44A, ngõ 126 đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 22, 23, 24/04/2019, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 2700201006868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 25/04/2019, tại Hội trường Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc II, địa chỉ Km số 10, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quốc gia Group. Số 44A, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank- Chi nhánh huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc II, Km số 10, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. ĐT: 02113 853 900.