(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Công Thương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá Quyền sử dụng 60m2 đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại thửa số 160, tờ bản đồ số 18. Địa chỉ tài sản: Mặt đường 12c, thôn Áng Ngũ, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. (Theo giấy chứng nhận QSDĐ số AB 528563 do UBND huyện Hoa Lư cấp ngày 13/10/2008 cho ông Đàm Văn Xứng và bà Phạm Thị Tình)

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư

3. Đối tượng, điều kiện tham giá đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Giá khởi điểm: 469.500.000 đồng (Bốn trăm sáu chín triệu năm trăm ngàn đồng)

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế, phí và các lệ phí khác.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng)

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Trả giá lên

7. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 05/04/2019 đến hết ngày 22/04/2019 (Trong giờ hành chính).

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 19/04/2019; 22/04/2019; 23/04/2019 (Chuyển khoản).

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 25/04/2019 dự kiến tại Công ty Đấu giá hợp danh Công Thương. Địa chỉ: số 42, đường 27/7 phố Ngọc Hà, Phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

10. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Công Thương. Địa chỉ: số 42, đường 27/7 phố Ngọc Hà, Phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Công Thương; Địa chỉ: số 42, đường 27/7 phố Ngọc Hà, Phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02293 88 88 11 – 0912 418 822 (Trong giờ hành chính).