(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2019 do Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Ngày 25/4/2019, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 25/4/2019, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2