(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2019 do Hội đồng giải thể công ty TNHH MTV Ca phê Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau:
Ngày 25/4/2019, đấu giá MMTB, phương tiện vân tải truyền dẫn tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 25/4/2019, đấu giá MMTB, phương tiện vân tải truyền dẫn tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 25/4/2019, đấu giá MMTB, phương tiện vân tải truyền dẫn tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 3