(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2019 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng: Số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

3. Tên tài sản đấu giá: 

STT

Địa chỉ

Mặt bằng bán bảo hiểm

Vị trí

Giá khởi điểm/

1 tháng/1 bàn (Đồng)

Thời hạn cho thuê

01

Cơ sở 1: Số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

- Diện tích 2,4 m2/bàn (1,2m x 2m)

Ô 3

2.000.000

10 năm

02

Cơ sở 2: Xã Hòa Châu và Hòa phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

- Diện tích 2,4 m2/bàn (1,2m x 2m)

Ô 5

2.000.000

10 năm

Cách thức đấu: Đấu riêng lẻ từng Ô (bàn). Giá đã bao gồm thuế GTGT, xuất hóa đơn thông thường.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 22/4/2019 tại nơi có tài sản

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 22/4/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ 100.000 đồng/Ô(bàn)/hồ sơ, tiền đặt trước: 4.800.000 đồng/ Ô(bàn)/hồ sơ

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 22/4/2019; Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời gian bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 25/4/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 25/4/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.