(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 8, TP.HCM ảnh 1