(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kinh Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2022 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Kinh Bắc

Địa chỉ: NR Nguyễn Tiến Thành, đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02223600195

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong

Địa chỉ: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 22/02/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 24/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/02/2022 - 16:30 22/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 25/03/2022

Địa điểm: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc