(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trần Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2022 do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hải Hậu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Trần Gia

Địa chỉ: P402 nhà NƠ 14C KĐT Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hải Hậu

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 22/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 24/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 23/02/2022 - 16:00 22/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện và nộp đủ khoản tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành, đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Trần Gia – Chi nhánh tại Nam Định, địa chỉ: Số 101, khu 1, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:15 25/03/2022

Địa điểm: Hội trường Nhà Văn hóa huyện Hải Hậu