(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2022 do Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Gò Công

Địa chỉ: Số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

Số điện thoại: 0944 040 252

Tên Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị

Địa chỉ: ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 4

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 22/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 24/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 22/02/2022 - 17:00 22/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 6.1. Điều kiện đăng ký: - Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - Nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty, số tài khoản 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Gò Công trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. - Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản là quyền sử dụng đất. - Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình. - Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. - Các tổ chức, cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất (Theo điểm a khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai 2013). 6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao y (công chư

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/03/2022

Địa điểm: Tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị. Địa chỉ: ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 5
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 6
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 7
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 8
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 9
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 10
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 11
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 12
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 13
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 14