(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2022 do Agribank – Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM ảnh 1