(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2022 do Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí

Địa chỉ: Tầng 1, Số 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0918060516

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà MBAMC, số 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3, TP.HCM., Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 22/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 24/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/03/2022 - 16:30 23/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: VPĐD Quận 3. Đăng ký: Theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá. Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí. Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá. Người liên hệ, tham gia đấu giá cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 25/03/2022

Địa điểm: Văn phòng đại diện Quận 3 Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM