(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2021 do Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ủy quyền như sau:
Ngày 25/3/2021, đấu giá xe ô tô Porsche đã qua sử dụng tại TPHCM ảnh 1