(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khải Hưng thông báo đấu giá tài sản do Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ủy quyền vào ngày 25/3/2021 như sau:

Người có tài sản: Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông. Địa chỉ: xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* Cho thuê quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã Tân Đông cụ thể như sau:

Khu vực ấp Đông Hiệp:

+ Diện tích cho thuê 9.684 m2, thuộc thửa đất số 202, tờ bản đồ số 62 (vị trí 1, xã loại II). Mục đích sử dụng đất: đất nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: không quá 05 năm. Giá khởi điểm: 4.950.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 922,80 m2, thuộc thửa đất số 245, tờ bản đồ số 62 (vị trí 1, xã loại II). Mục đích sử dụng đất: đất nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: không quá 05 năm. Giá khởi điểm: 573.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi ba nghìn đồng chẵn).

Khu vực ấp Kà Ốt:

+ Diện tích cho thuê 7.673 m2, thuộc thửa đất số 478, tờ bản đồ số 40 (vị trí 3, xã loại II). Mục đích sử dụng đất: đất nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: không quá 05 năm. Giá khởi điểm: 2.532.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn).

Khu vực ấp Tầm Phô:

+ Diện tích cho thuê 21.752,20 m2, thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 8 (vị trí 2, xã loại II). Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: không quá 05 năm. Giá khởi điểm: 13.160.081 đồng/năm (Bằng chữ: Mười ba triệu, một trăm sáu mươi nghìn, không trăm tám mươi mốt đồng).

+ Diện tích cho thuê 41.247,40 m2, thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 8 (vị trí 2, xã loại II). Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: không quá 05 năm. Giá khởi điểm: 24.955.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 43.277,80 m2, thuộc thửa đất số 8, tờ bản đồ số 8 (vị trí 2, xã loại II). Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: không quá 05 năm. Giá khởi điểm: 26.183.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, một trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 6.041,20 m2, thuộc thửa đất số 80, tờ bản đồ số 8 (vị trí 2, xã loại II). Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: không quá 05 năm. Giá khởi điểm: 3.655.000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn).

+ Diện tích cho thuê 18.688,20 m2, thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 8 (vị trí 1, xã loại II). Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn cho thuê đất: không quá 05 năm. Giá khởi điểm: 13.362.000 đồng/năm (Bằng chữ: Mười ba triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn).

* Đối tượng được thuê đất: Hộ gia đình, cá nhân tại địa phương có nhu cầu thuê đất để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

- Thời gian địa điểm xem tài sản: từ ngày 25/02/2021 đến ngày 22/3/2021 (trong giờ hành chính) tại thửa đất 202, 245 tờ bản đồ số 62 tọa lạc tại ấp Đông Hiệp; thửa đất số 478, tờ bản đồ số 40 tọa lạc tại ấp Kà Ốt; thửa đất số 5, 8, 10, 41, 80 tờ bản đồ số 8 tọa lạc tại ấp Tầm Phô (liên hệ UBND xã Tân Đông để được hướng dẫn).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 25/02/2021 đến hết 17 giờ ngày 22/3/2021 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá từ 20 triệu trở xuống: 50.000 đồng/hồ sơ

+ Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá từ 20 triệu trở lên: 100.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 25/02/2021 đến hết 17 giờ ngày 22/3/2021 đối tượng được thuê đất đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: bản sao CMND và Hộ khẩu; mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy xem tài sản và mẫu Phiếu đấu giá (do Công ty phát hành).

- Tổ chức đấu giá bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25/3/2021 (thứ năm) tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông.

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: Số 09, Tỉnh Lộ 6, khu phố Hòa Phú, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh hoặc Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: 159 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3811078.