(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar ủy quyền vào ngày 25/3/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 0262 397979

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 25/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 22/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 24/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 02/03/2021 - 17:00 22/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước vào tài khoản Công ty Trung Nam. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các quy định có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/03/2021

Địa điểm: Tại hội trường UBND thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk (Nếu có thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá sẽ thông báo sau)