(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản do Cục Quản lý thị trường TPHCM ủy quyền vào ngày 25/3/2021 như sau:
Ngày 25/3/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại TPHCM ảnh 1