(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận ủy quyền vào ngày 25/3/2021 như sau:

Đấu giá: Cho thuê các hạng mục tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá cho thuê, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

Ngày 25/3/2021, đấu giá cho thuê các hạng mục tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 25/3/2021, đấu giá cho thuê các hạng mục tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 25/3/2021, đấu giá cho thuê các hạng mục tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận ảnh 3

- Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế TNDN, VAT; chi phí bảo vệ, chi phí môi trường nhưng không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, điện, nước.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 23/3/2021). Nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nếu dưới 5 triệu đồng.

2. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/3/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 23/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

3. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 22/3/2021 và ngày 23/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: Số 122 đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá

a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 04/3/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 23/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Phiếu trả giá đấu giá tài sản;

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

5.1. Hình thức đấu giá:

a) Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá cho thuê từng hạng mục. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

b) Giá trả = Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

5.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

5.3. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành;

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi rõ ràng các thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký…); số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

Trường hợp phiếu trả giá mua tài sản đấu giá (Số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số không khớp với nhau, thì lấy số tiền ghi bằng chữ. Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng, ghi bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng).

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu trả giá dưới giá khởi điểm. Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký) và Phiếu ghi không chính xác về số tiền bằng chữ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá (công bố giá trả): vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 25/3/2021 (Sáng thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 93/QC-TTDVĐGTS ngày 03/3/2021)