(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2021 do Công an huyện Trà Ôn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 06 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Số điện thoại: 0270 3826232

Tên Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Trà Ôn

Địa chỉ: Số 99, đường Trưng Nhị, khu 5, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 25/3/2021, đấu giá 01 chiếc sà lan làm bằng sắt thép tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 22/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 24/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 05/03/2021 - 17:00 22/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long mở tại Ngân hàng (từ ngày 22/3/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/3/2021).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/03/2021

Địa điểm: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long