(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2019 do Sở xây dựng tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:
Ngày 25/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 400 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 25/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 400 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 25/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 400 lô đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 3