(BĐT) - Công ty TNHH MTV Xây dựng 384 thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2019 như sau:

1. Đơn vị có tài sản: Công ty TNHH MTV Xây dựng 384.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Xây dựng 384.

3. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

 - Tài sản bán đấu giá bao gồm: 01 lô xe máy, thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2019 (Có danh mục kèm theo).

- Giá khởi điểm của toàn bộ lô tài sản trên là: 1.600.000.000 đã bao gồm 10% thuế VAT (Bằng chữ: Một tỉ, sáu trăm triệu đồng chẵn).

- Tiền đặt trước cho lô xe máy, thiết bị thanh lý năm 2019 là: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ mời đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 11/03/2019 đến hết ngày 15/03/2019 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Công ty TNHH MTV Xây dựng 384, số 495, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Giá bán: 1.000.000 VNĐ/ bộ hồ sơ.

 - Thời gian xem tài sản: Từ ngày 11/03/2019 đến hết ngày 15/03/2019 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm thu hồ sơ và tiền đặt trước:

+ Địa điểm thu hồ sơ: Tại Công ty TNHH MTV Xây dựng 384, số 495, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

+ Địa điểm thu tiền đặt trước: Tiền đặt trước nộp tại địa điểm trên (nếu là tiền mặt) hoặc gửi vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Xây dựng 384, số: 5041100384384 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Quảng Trị.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 15/03/2019 đến trước 08 giờ 00, ngày 19/03/2019 (Trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và CN).

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá vòng 01: Từ ngày 19/03/2019 đến hết ngày 23/03/2019 (Trong giờ hành chính, trừ thứ 7).

5. Địa điểm, thời gian tổ chức mở thư chào giá:

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 25/03/2019.

- Địa điểm tổ chức phiên mở thư chào giá: Tại Công ty TNHH MTV Xây dựng 384, số 495, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH MTV Xây dựng 384, số 495, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0979.384.888 gặp Đ/c Võ Thành Lê – Phó Trưởng phòng Xe máy Vật tư để biết thêm chi tiết.