(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản BTC thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2019 do Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai ủy quyền như sau:

I. Thông tin về đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản BTC. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà 16 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Thông tin về tài sản bán đấu giá:

1. Danh mục tài sản: Tài sản bán đấu giá là các tài sản có kèm lợi thế quyền thuê đất theo danh mục của chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV - Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai.

2. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm của tài sản là 101.839.991.660 VNĐ. Bước giá: 100.000.000 VNĐ. Tiền đặt trước: 5.092.000.000 VNĐ. Tiền mua hồ sơ: 500.000 VNĐ.

3.Thời gian:

- Thời gian mua hồ sơ: Từ 10h00, ngày 05/03/2019 đến hết 16h00, ngày 21/03/2019.

- Thời gian xem tài sản: Từ 09h00, ngày 12/03/2019 đến hết 16h00, ngày 13/03/2019, khách hàng cũng có thể đăng ký và xem tài sản từ 05/03/2019 đến 21/03/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 09h00, ngày 19/03/2019 đến 16h00, ngày 21/03/2019.

- Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 10h00 thứ Hai, ngày 25 tháng 03 năm 2019.

4. Địa điểm:

- Địa điểm mua hồ sơ: Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai. Đ/c: Lô F, Khu công nghiệp Dầu Dây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và tại Văn phòng Công ty BTC. Đ/c: Tầng 7, số 16 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai.