(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 689 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 25 đến ngày 28/10/2019.
Ngày 25-28/10: 3/689 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 25-28/10: 3/689 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 686 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đăng tải TBMT Gói thầu hỗn hợp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20191075655 - 00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Nêu nhãn hiệu hàng hóa: UBND xã Phước Chánh (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) đăng tải TBMCH Gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20191075087 - 00), nêu nhãn hiệu hàng hóa “Máy cày cầm tay Mitsumini, máy tuốt lúa: Là loại máy dùng để tuốt lúa, giúp thu hoạch nhanh bằng xăng Vikyno 168 (Việt Nhật)”. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, khi đưa ra yêu cầu đối với hàng hóa cần quy định đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, công nghệ mang tính chất trung tính, không đưa ra các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính cá biệt hóa mà không phải là đặc tính cơ bản của sản phẩm để chỉ một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng yêu cầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp không thể mô tả được hàng hóa cần mua theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì mới được phép nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô, đồng thời quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không quy định tương đương về xuất xứ. 

Áp dụng sai loại gói thầu: Công ty TNHH Cung ứng vật tư Đồng Lâm đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu Dịch vụ bảo vệ cho Nhà máy xi măng Đồng Lâm, các mỏ nguyên liệu phụ gia năm 2020 (số thông báo là: 20191070308 - 00), nêu loại gói thầu hỗn hợp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 23 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay) 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.