(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 25, 26 và 27/12, có 10 thông báo KHLCNT không hợp lệ
Ngày 25, 26 và 27/12: Có 10 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

Cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Văn phòng Chủ tịch nước cho gói thầu “Mua bảo hiểm xe ô tô của Văn phòng Chủ tịch nước” và thông báo KHLCNT của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cho dự án “Chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện quận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh” đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu là tổng số ngày thực hiện như 8 ngày hay 40 ngày.

Trong thông báo KHLCNT của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho dự án “Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1” và thông báo KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho dự án thành phần “Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ - Nhơn Khánh thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung” đều không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng các gói thầu.

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quá muộn so với quy định: Có các thông báo KHLCNT đã được phê duyệt từ đầu năm 2015, thậm chí từ năm 2010, 2012, 2013 và năm 2014, nhưng đến ngày 25, 26 và 27/12/2015 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình cho dự án “Đường trục dọc Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 2195/QĐ-UBND ngày 01/09/2010; Thông báo KHLCNT của Ban QLDA quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng chợ tổ dân phố Trù II phường Cổ Nhuế 2” được phê duyệt tại Văn bản số 8452/QĐ-UBND ngày 15/11/2012; Thông báo KHLCNT của Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho dự án “Mở rộng dung lượng và vùng phủ sóng mạng vô tuyến vùng thiết bị Ericsson năm 2013” được phê duyệt tại Văn bản số 148/QĐ-VNPT-HĐTV-ĐTPT ngày 15/11/2013; Thông báo KHLCNT của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho dự án “Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1” được phê duyệt tại Văn bản số 5966/QĐ-DKVN ngày 29/08/2014; Thông báo KHLCNT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho dự án “Đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ thống hộ lan ATGT trên các tuyến quốc lộ” được phê duyệt tại Văn bản số 734/QĐ-TCĐBVN ngày 27/03/2015; Thông báo KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân” được phê duyệt tại Văn bản số 566/QĐ-UBND ngày 10/03/2015; Thông báo KHLCNT của Văn phòng HĐND và UBND quận Hà Đông (TP. Hà Nội) cho dự án “Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ và phòng máy chủ UBND quận; Cải tạo nâng cấp hệ thống mạng nội bộ tòa nhà số 4 Hoàng Văn Thụ (trụ sở UBND quận cũ) và Phòng Giáo dục và Đào tạo” được phê duyệt tại Văn bản số 4231/QĐ-UBND ngày 06/08/2015; Thông báo KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho dự án thành phần “Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ - Nhơn Khánh thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung” được phê duyệt tại Văn bản số 1623/QĐ-UBND ngày 13/05/2015.

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4 và Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.