(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2021 do Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gò Công ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ: số 12 Trần Hưng Đạo, phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1 Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Quyền thu phí sử dụng dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Gò Công.

- Số lượng: 19.220 hộ dân. Thời gian thu phí: 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

- Chất lượng: Đang thu phí bình thường.

- Nơi có tài sản: Địa bàn thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang.

2.2. Giá khởi điểm: 842.352.000đồng/năm. Thời gian thu phí là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng thu phí, mỗi năm tăng 10%. Cụ thể như sau:

- Năm thứ nhất: 842.352.000đồng.

- Năm thứ hai: 842.352.000đồng x 10% = 926.587.200 đồng.

- Năm thứ ba: 926.587.200 đồng x 10% = 1,019,245,920 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 2,788,185,120 đồng.

2.3. Căn cứ pháp lý tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá theo Công văn số 165/UBND ngày 27/01/2021 của UBND thị xã Gò Công về việc giá sàn đấu giá thu phí sử dụng dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gò Công tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 08 và ngày 09 tháng 02 năm 2021 liên tục trong giờ hành chính.

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại địa bàn thị xã Gò Công tỉnh tỉnh Tiền Giang Tiền Giang.

4. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

4.1 Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/02/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/02/2021 liên tục trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

4.2. Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

5. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

5.1. Bước giá: 5.000.000 đồng /năm. Tương ứng: 15.000.000 đồng/03 năm.

5.2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

5.3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/02/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/02/2021.

- Địa điểm: Nộp tiền đặt trước tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

5.4. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Điều kiện đăng ký:

+ Tổ chức có nhu cầu

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức chỉ được đăng ký một tổ chức.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Phải là tổ chức

- Khi đăng ký tham gia đấu giá nộp bản pho to hoặc bản sao y (công chứng, chứng thực) giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải là doanh nghiệp đang hoạt động, phải có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với tài sản đấu giá theo mã ngành “8129 - 81290: Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt” quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 ngày 25 tháng 02 năm 2021

- Địa điểm: Tại Phòng Quản lý Đô thị thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí thu gom rác trong thời gian thu phí; dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ hàng ngày; chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định.

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí theo đúng quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nếu thu vượt mức quy định thì số tiền ký quỹ sẽ bị tịch thu; mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Kính mời các tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0944040252.