(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 25/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ảnh 1