(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh BTC thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2020 do chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV - Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh BTC. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HUD 3 Tower, số 121 - 123 Tô Hiệu, Hà Đông, TP. Hà Nội.

1. Tài sản đấu giá là: Các tài sản có kèm lợi thế quyền thuê đất theo danh mục của chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV - Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai.

2. Giá khởi điểm: 84.649.519.871 VNĐ. Bước giá: 100.000.000 VNĐ. Tiền đặt trước: 4.500.000.000 VNĐ. Tiền mua hồ sơ: 500.000 VNĐ.

3. Thời gian

- Thời gian mua hồ sơ: Từ 10h00, ngày 03/02/2020 đến hết 16h00, ngày 24/02/2020.

- Thời gian xem tài sản: Từ 09h00, ngày 06/02/2020 đến hết 16h00, ngày 24/02/2020, khách hàng cũng có thể đăng ký và xem tài sản từ 03/02/2020 đến 21/02/2020.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 09h00, ngày 19/02/2020 đến 16h00, ngày 21/02/2020.

- Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 10h00, ngày 25 tháng 02 năm 2020.

4. Địa điểm

- Địa điểm mua hồ sơ: Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai. Đ/c: Lô F, Khu công nghiệp Dầu Dây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và tại Công ty Đấu giá Hợp danh BTC. Đ/c: Tầng 4, Tòa nhà HUD 3 Tower, số 121 - 123 Tô Hiệu, Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường - Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai.