(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2020 do Đội Quản lý thị trường số 2 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

  Đơn vị có tài sản: Đội Quản lý thị trường số 2 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 5 phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  Tài sản đấu giá: Lô hàng gồm míc, loa kéo do TQSX. Giá khởi điểm cả lô: 6.600.000đ. (Có bảng kê chi tiết tài sản kèm theo)

  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 20 và 21/02/2020 tại Kho Đội Quản lý thị trường số 2 (trong giờ hành chính).

  Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 20/02/2020 đến 16h ngày 24/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính). Khách hàng có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có chứng minh thư nhân dân.

  Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ/hồ sơ.

  Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (tiền đặt trước không tính lãi).

  Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 20/02/2020 đến 16h30 ngày 24/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính)

  Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9h ngày 25/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

  Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

  Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.