(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2020 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô. Địa chỉ: 326 Hùng Vương, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản là vật chứng vụ án bị tịch thu đã được xác lập quyền sử hữu toàn dân là: 51,099m3 gỗ (gồm 22,858m3 gỗ tròn và 28,241m3 gỗ xẻ); Chủng loại: Giổi (nhóm III), Cáng lò (nhóm IV). (Chi tiết có phụ lục kèm theo)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/02/2020 đến ngày 14/02/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 21/02/2020 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 817.312.830đồng (Tám trăm mười bảy triệu, ba trăm mười hai nghìn, tám trăm ba mươi đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 150.000.000đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 19/02/2020 đến 10 giờ 00 phút ngày 21/02/2020 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 0761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 21/02/2020.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Bước giá tối thiểu là: 10.000.000đồng (Mười triệu đồng). Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 25/02/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.