(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2020 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho ủy quyền như sau:

Ngày 25/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ảnh 1