(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhà ở tập thể của Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyền sử dụng đất có diện tích 174,9m2 (trong đó DTLG 22,1m2), thửa đất số 171, TBĐ số 16. Công trình xây dựng trên đất có diện tích 253m2.

- Tổng giá khởi điểm 4.644.070.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng).

- Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, phí địa chính và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá được xem tài sản bán đấu giá ngày 19/12/2019 và ngày 20/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất để được hướng dẫn xem tài sản (Số 48, Quốc Lộ 1, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 464.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/12/2019 đến 11 giờ ngày 24/12/2019.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam số 428828888, tại ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Long An.

- Bước giá chênh lệch tối thiểu là: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp phiếu trả giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 23/12/2019 đến 11 giờ ngày 24/12/2019 trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Khi nộp phiếu trả giá khách hàng phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao sổ Hộ khẩu.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 25/12/2019.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

7. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 01 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 02 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

* Vòng 01: Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá được phát 01 phiếu trả giá. Khách hàng phải ghi vào phiếu trả giá với một mức tối thiểu là giá khởi điểm + ít nhất bằng một bước giá theo quy định, sau đó dán niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Thạnh. Tại buổi công bố kết quả trả giá đơn vị tổ chức đấu giá sẽ chọn ra tỷ lệ 50% số phiếu có giá trả cao nhất để tiếp tục đấu giá Vòng 02 (trường hợp có số phiếu ít hơn 04 phiếu thì lấy tỷ lệ 100% số phiếu để tiếp đấu giá Vòng 02).

+ Các phiếu trả giá khác sẽ bị loại khỏi vòng đấu thứ 02.

+ Ghi chú: Trường hợp cuộc đấu giá có nhiều phiếu trả giá cao bằng nhau thì tổ chức bốc thăm công khai chọn ra đủ số như quy định trên tham gia đấu giá tiếp vòng 02.

* Vòng 02: Người tham gia đấu giá được chọn để đấu giá Vòng 02 sẽ tiếp tục tham gia đấu giá với hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Trường hợp tại vòng 02 không có người tham gia trả giá tiếp thì người trả giá cao nhất tại vòng 01 là người trúng đấu giá. Nếu vòng 01 có nhiều người trả giá cao nhất và bằng nhau thì Đấu giá viên tổ chức bắt thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Sau khi nhắc lại 03 lần mà không có người trả giá tiếp thì Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Chi tiết liện hệ tại:

- Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) hoặc điện thoại số 0966607744, 0397766794 để biết thêm chi tiết./.