(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2018 do Sở Tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (tổ 05, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai (Trụ sở Khối 10-Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

3. Tên tài sản: tài sản gắn với quyền sử dụng đất thuê đối với trụ sở cũ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau:

- Vị trí: Đường Đoàn Thị Điểm và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

- Tổng số thửa đất: 01 thửa.

- Tổng diện tích đất là: 1.248,70 m².

- Quy hoạch sử dụng đất: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được phê duyệt.

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại - dịch vụ.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

- Hình thức thuê đất: Đấu giá quyền sử dụng đất thuê, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

4. Giá khởi điểm:

Thực hiện theo Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai là: 9.554.640.000 đồng (Chín tỷ, năm trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ: (Theo điểm b, khoản 2, Điều 3 của Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017) cụ thể:

- Mức thu: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện .

8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 19/12/2018, khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 20/12/2018, trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

10. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 16 giờ 30 phút ngày 24/12/2018 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại tầng 2 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (Sau trụ sở Hợp khối VI), tổ 05, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 20, 21, 24/12/2018. Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Tài khoản số: 37510000114453 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hoặc Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn thành phố Lào Cai sau khi thoả thuận và được sự đồng ý của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai;

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 25/12/2018 tại phòng đấu giá tầng 2 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (Sau trụ sở Hợp khối VI), tổ 05, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 02143.824.914 - 02143.663.168 (Trong giờ hành chính).