(BĐT) - Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2018 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty CPTM Thịnh Trí

Trụ sở chính: Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành.

Địa chỉ: 596A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 25/12/2018 tại Hội trường Công ty CPTM Thịnh Trí, số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM.

4. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 1762,9m2 đất thuộc thửa đất số 521, tờ bản đồ số 03, tại P.Tân Phú, Q.9, Tp.Hồ Chí Minh.

Thông tin tài sản đấu giá:

- Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hửu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA286157, số vào sổ cấp GCN: CH00007 của UBND quận 9 cấp ngày 13/01/2010.

- Thửa đất số: 521.

- Tờ bản đồ số: 03 (Theo TL: BĐC-2003).

- Địa chỉ thửa đất: P.Tân Phú, Q.9, Tp.Hồ Chí Mính.

- Diện tích: 1762,9m2 (Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm sáu mươi hai phẩy chín mét vuông).

- Hình thức sử dụng: riêng 1762,9m2; chung: 0m2.

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.

- Thời hạn sử dụng: 50 năm.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không có thu tiền sử dụng đất.

- Nhà ở: Chưa chứng nhận quyền sở hữu.

- Công trình xây dựng khác: chưa chứng nhận quyền sở hữu.

- Rừng sản xuất là rừng trồng: chưa chứng nhận quyền sở hữu.

- Cây lâu năm: chưa chứng thực quyền sở hữu.

- Ghi chú: Theo công văn số 1053/QLDT của Phòng quản lý đô thị Ủy ban nhân dân Quận 9 ngày 24/04/2017 thì: Thửa đất nêu trên thuộc quy hoạch đất bến bãi.

5. Giá khởi điểm: 13.066.540.523 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi nghìn, năm trăm hai mươi ba đồng).

6. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm, tương đương với 1.959.981.079 đồng.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí, số tài khoản1602201364916 tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh 3, TP.HCM.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày các ngày 20/12/2018; ngày 21/12/2018; ngày 24/12/2018.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 18/12/2018.

- Địa điểm: tại nơi tọa lạc tài sản

8. Thời gian bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018.

- Địa điểm: Công ty CPTM Thịnh Trí, số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

9. Đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018.

- Địa chỉ: Công ty CPTM Thịnh Trí, số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Tổ chức đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

11. Địa điểm bàn giao tài sản đấu giá thành: tại nơi có tài sản.

- Người trúng đấu giá cần cam kết đã tự tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

- Tài sản này Ngân hàng chưa thực hiện thu giữ nên người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.