(BĐT) - Doanh nghiệp tư nhân Thái Anh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2018 do Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang ủy quyền như sau:
Ngày 25/12/2018, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 25/12/2018, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2