(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2018 do Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam - Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 25/12/2018 tại Phòng đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

4.1 Tên tài sản: Tài sản cố định thanh lý là các hạng mục công trình xây dựng trên đất, cụ thể gồm 03 hạng mục như sau:

1. Hạng mục công trình Nhà khách của Chi nhánh Tuyển Tằng Loỏng quản lý (Địa chỉ tại Thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai): Năm đưa vào sử dụng 1986, diện tích xây dựng 222,5m2;

2. Hạng mục công trình Nhà làm việc văn phòng của Chi nhánh vận tải đường sắt quản lý (Địa chỉ tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai): Năm đưa vào sử dụng 1992, diện tích xây dựng 555,8m2;

3. Hạng mục công trình Nhà ăn ca của Văn phòng Công ty quản lý (Địa chỉ tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai): Năm đưa vào sử dụng 1977, diện tích xây dựng 255,0m2;

* Hiện trạng chung của 03 hạng mục trên:

- Công trình nhà xây cấp IV, xây 2-3 tầng, móng xây gạch chịu lực, mái đổ bể tông tại chỗ, tường xây gạch chịu lực trát vữa xi măng, nền nhà lát gạch hoa xi măng, cầu thang đổ bê tông lát gạch men, lan can cầu thang xây gạch kết hợp con tiện xi măng. Mái lợp fbroximang và tôn chống nóng;

- Các kết cấu chính đã có dấu hiệu xuống cấp: trần, tường xuất hiện vết nứt, vỡ lớn, mái thủng, lan can vỡ ...

4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

5.1. Hạng mục công trình Nhà khách của Chi nhánh Tuyển Tằng Loỏng quản lý (Địa chỉ: Thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai):

- Giá khởi điểm: 62.500.000 đồng (Sáu mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01hồ sơ

- Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/ 01 hồ sơ;

- Bước giá quy định: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

5.2. Hạng mục công trình Nhà làm việc văn phòng của Chi nhánh vận tải đường sắt quản lý (Địa chỉ: Phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai):

- Giá khởi điểm: 425.800.000 đồng (Bốn trăm hai mươi năm triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 85.000.000 đồng/01 hồ sơ;

- Bước giá quy định: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

5.3. Hạng mục công trình Nhà ăn ca của Văn phòng Công ty quản lý (Địa chỉ: Phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai):

- Giá khởi điểm: 170.900.000 đồng (Một trăm bẩy mươi triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 34.000.000 đồng/ 01 hồ sơ;

- Bước giá quy định: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 13/12/2018 đến ngày 17/12/2018 (trong giờ hành chính), liên hệ vớiTrung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 12/12/2018 đến hết ngày 20/12/2018 (trong giờ hành chính) tại: Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian nộp đặt trước và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 24/12/2018.

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp bằng tiền mặt vào tài khoản số: 37510000114453 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.